iran flag
مرور رده

کمیته روابط عمومی ، رسانه و تشریفات

قابل توجه قبول شدگان آزمون سردفتری سال ۱۴۰۱ استان خراسان رضوی

با در دست داشتن مدارک ذیل به اداره حفاظت و اطلاعات ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی واقع در مشهد بلوار خیام تقاطع ارشاد اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی واحد حفاظت طبقه 4 مراجعه فرمایند.