آرشیو ماهانه

شهریور ۱۳۹۱

دفاتر اسناد رسمی در پذیرش در خواست صدور اجرائیه ازادارات اجرای ثبت، مشارکت می نمایند

دفاتر اسناد رسمی در پذیرش در خواست صدور اجرائیه ازادارات اجرای ثبت، مشارکت می نمایند معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از استفاده از ظرفیت دفاتر اسناد رسمی جهت دریافت تقاضانامه صدور اجرائیه خبر داد. به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان ثبت…