iran flag

دفاتر اسناد رسمی در پذیرش در خواست صدور اجرائیه ازادارات اجرای ثبت، مشارکت می نمایند

 

دفاتر اسناد رسمی در پذیرش در خواست صدور اجرائیه ازادارات اجرای ثبت، مشارکت می نمایند

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از استفاده از ظرفیت دفاتر اسناد رسمی جهت دریافت تقاضانامه صدور اجرائیه خبر داد.
 

 

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، "محمدمهدی انجم شعاع" معاون امور اسناد این سازمان در اختتامیه کارگاه آموزشی سیستم مدیریت پرونده های اجرای مفاد  اسناد رسمی با بیان این مطلب گفت: با توجه به اینکه دفاتر اسناد رسمی در دسترس عموم مردم قرار دارند، استفاده از آنها بعنوان پیشخوان جهت دریافت تقاضای صدور اجرائیه و ورود اطلاعات به سامانه اجرای اسناد رسمی در دست بررسی است و به زودی  مراحل اجرایی آن آغاز می شود.

وی با اشاره به حجم بالای پرونده ها در ادارات اجرا اظهار داشت: اجرای این طرح، فرایند رسیدگی به پرونده ها را تسهیل خواهد کرد و از طرفی مشکلات فرایند کنونی نیز، مرتفع خواهد شد.

انجم شعاع در ادامه افزود: آنچه برای سازمان ثبت مهم است و در اولویت قرار دارد، اجرای اسناد رسمی با تشریفات کمتر و سرعت و دقت بیشتر در مراجع ثبتی است.

وی افزود: استفاده از فن آوریهای نوین هم اکنون به عنوان اصلی ترین سیاست، سرلوحه کار قرار گرفته تا افزایش رضایت مندی مردم و پویایی بیشتر سازمان حادث گردد.

وی با اشاره به اینکه مقررات گذشته در حوزه اجرای اسناد رسمی با مقتضیات روز همخوانی ندارد، بیان داشت: نیازهای جدیدی همسو با رشد جوامع به وجود می آید و مقررات گذشته در این رابطه پاسخگو نیست لذا سازمان ثبت با اصلاحات مؤثری که در حوزه قوانین و آئین نامه های اجرای اسناد رسمی انجام داده است، سعی نموده میزان روزآمدی و کارآمدی مقررات را به بالاترین سطح خود برساند.

معاون امـور اسناد سـازمـان ثبت اسناد و امـلاک کشور افـزود: در سـالهای اخیر اقدامات مؤثری برای تولید نرم افزارهای کاربردی و جامع در عرصه ارائه خدمات تخصصی ثبتی انجام شده و نرم افزار اجرای مفاد اسناد رسمی یکی از این نرم افزارهاست که نقش اساسی در اجرای مفاد اسناد رسمی و افزایش آثار این فرایند قانونی در تحقق مطالبات بخش خصوصی و دولت خواهد داشت.

وی افزود: متأسفانه در گذشته سنتی بودن سازمان ثبت بیشتر از سایر دستگاهها به چشم آمده و این دیدگاه در جامعه سبب ایجاد نگاه توده مردم به این سازمان به عنوان سازمانی سنتی و قدیمی است اما در حال حاضر با اقدامـات مـؤثری کـه صورت گـرفته، بخش عمده ای از اقدامات متنوع و مختلف ثبتی در فضای مدرن صورت می گیرد.

انجم شعاع با اشاره به این که نگاه تبلیغاتی بر این سازمان حاکم نیست، گفت: اصل مهم حاکم بر نگاه مدیران سازمان ثبت اسناد و املاک، فراهم سازی بسترهای ارائه خدمات مطلوب و مناسب ثبتی به مراجعین فارغ از هیاهوی رسانه ای و تبلیغی است و البته در اموری که به اجرای کامل می رسد، اطلاع رسانی لازم صورت می گیرد.

وی تأکید کرد: کارشناسان ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی سربازان خاکریز اول پاسخگویی به نیازها و مطالبات مردم و دولت در استفاده از این تمهید قانونی هستند و باید با علم و آگاهی کامل فرایند جدید را اجرایی و هدایت کنند.

لازم به توضیح است در طرح استفاده از ظرفیت دفاتر اسناد رسمی برای صدور اجراییه درادارات ثبت ، اطلاعات لازم از طریق سامانه الکترونیکی تعریف شده از دفاتر اسناد رسمی به ادارات اجرای ثبت، ارسال و بعد از دریافت کـد رمزهـای پیش بینی شده، اصل مـدارک و ضمائـم متقاضیان از طریق پست به ادارات اجرا ارسال می گردد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.