اطلاعیه

همکاران عزیز وارجمند
ضمن آرزوی قبولی طاعات وعبادات
به پیوست فایل مدارک مورد نیاز برای دریافت هزینه های درمان تقدیم میگردد .
واحد درمان
کانون سردفتران ودفتر یاران خراسان

مدارک مورد نیاز جهت پرداخت هزینه های درمان در سال ۱۳۹۶
نوع هزینه مدارک پرداخت / توضیحات
۱هزینه های بستری (عمومی) -۱اصل صورتحساب پرداخت
-۲برگه بیهوشی ( کپی برابر اصل )
-۳شرح عمل ( کپی برابر اصل )
-۴خلاصه پرونده و سیر بیماری ( کپی برابر اصل )
-۵ریز دارو و لوازم مصرفی * (درصورت استفاده از بیمه پایه(تامین اجتماعی، بیمه سلامت و نیروهای مسلح ) کپی برابر اصل در غیر این
صورت اصل مدارک الزامیست.)
-۶تجهیزات * ( ارائه فاکتور تجهیزات ملزم به مهر پزشک جراح ، شرکت خریداری شده و اتاق عمل یا دکتر بیهوشی بوده، و درصورت
استفاده از بیمه پایه (تامین اجتماعی، بیمه سلامت و نیروهای مسلح) کپی برابر اصل؛ در غیر این صورت ارائه اصل مدارک الزامیست.)
* ( در صورتی که تجهیزات توسط خود بیمارستان تهیه شود ارائه فاکتور های کپی برابر اصل بیمارستان الزامیست.)
-۷خسارت متفرقه * (در صورتی که پرداخت هزینه به صورت خسارت متفرقه از بیمه پایه صورت گیرد ارائه گواهی پرداخت توسط
بیمه پایه ممهور به مهر الزامیست.)
-۸برای عمل جراحی سزارین دستور پزشک مبنی بر علت سزارین الزامیست.
۲هزینه های بستری (تخصصی)
۳زایمان (طبیعی / سزارین)
۴لیزیک چشم -۱اصل صورتحساب پرداخت
-۲گواهی تعیین نمره چشم و تایید پزشک ( ۳و بیشتر از ۳دیوپتر)
-۳گزارش لیزیک
۵نازایی -۱اصل صورتحساب پرداخت
-۲شرح عمل
-۳خلاصه پرونده
-۴ریز دارو لوازم مصرفی
-۵در صورت بیهوشی برگه بیهوشی الزامی می باشد.
۶هزینه های سرپایی و دارو -۱برای پرداخت هزینه درمانی تا مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ریال بدون نیاز به قبض (نوشتن مبلغ در دفترچه کانون ) پرداخت می گردد.
-۲برای پرداخت هزینه درمانی تا مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ریال داشتن اصل قبض رسید پرداخت، دستور(نسخه) پزشک و یا جواب الزامی
می باشد.
-۳برای پرداخت هزینه درمانی بالای مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ریال اصل قبض رسید، دستور(نسخه) پزشک و جواب الزامی می باشد .
-۴برای پرداخت ویزیت (نسخه آبی دفترچه کانون) ، ( سربرگ پزشک ) ، (نسخه قرمز رنگ سلامت) به همراه مبلغ مهر و امضا
پزشک و تاریخ الزامی می باشد .
۷شیشه و فریم عینک یک دید هر دو سال یکبار پرداخت می گردد.
-۱دستور پزشک متخصص چشم یا اپتومتریست جهت تعیین نمره چشم
-۲فاکتور خرید عینک از مراکز معتبر با مهر و امضا
۸شیشه و فریم عینک دو دید
۹سمعک هر دو سال یکبار پرداخت می گردد.
-۱دستور پزشک
-۲جواب شنوایی سنجی
-۳فاکتور خرید سمعک از مراکز معتبر با مهر و امضا و تعیین تعداد سمعک در فاکتور خرید
* برای پرداخت کلیه هزینه های دندانپزشکی از تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۰۱اصل رسید دستگاه کارتخوان الزامی می باشد.
۱۰هزینه خدمات عمومی دندانپزشکی
اعم از ترمیم، درمان ریشه، روکش،
جراحی لثه و بریج و …
-۱اصل گواهی پزشک معالج بر روی سرنسخه رسمی مرکز درمانی شامل آدرس،تلفن، نام مرکز درمانی و ممهور با شرح کامل و دقیق
نوع خدمت انجام شده ((نام، نام خانوادگی بیمار و نیز تاریخ انجام (هزینه بدون خط خوردگی) حتما ذکر گردد).)
-۲رسید دستگاه کارتخوان مبنی بر پرداخت هزینه دندانپزشکی و اصل یا فتوکپی خلاصه پرونده و شرح عمل دندانپزشکی ممهور به
مهر پزشک الزامیست. ( کلیه هزینه های دندانپزشکی مربوط به سال ۱۳۹۵که در سال ۱۳۹۶ارسال می گردد، رسید دستگاه کارتخوان
مبنی بر پرداخت هزینه یا اصل یا فتوکپی خلاصه پرونده و شرح عمل دندانپزشکی ممهور به مهر پزشک الزامیست.)
-۳ارائه عکس پری اپیکال قبل و بعد از درمان .
علاوه بر مدارک فوق الذکر (بند الف) ارائه ( OPGرادیوگرافی کامل فکین) بعد از درمان ایمپلنت، الزامی می باشد.
۱۱هزینه های ارتودنسی صرفا به افراد زیر ۸۱سال تعلق می گیرد.
*علاوه بر مدارک فوق الذکردر ردیف ۱۰
-۱دستور پزشک که شامل : نوع درمان، علت درمان، تاریخ شروع و اتمام ارتودنسی درج شده باشد.
-۲ارائه ( OPGرادیوگرافی کامل فکین) الزامی می باشد.
۱۲دندان مصنوعی *علاوه بر مدارک فوق الذکردر ردیف ۱۰
-۱دستور پزشک -۲ارائه OPG
۱۳ایمپلنت ۵دندان در طول خدمت محاسبه می گردد.
*علاوه بر مدارک فوق الذکردر ردیف ۱۰
ارائه ( OPGرادیوگرافی کامل فکین) بعد از درمان ایمپلنت ، الزامی می باشد.
همکار گرامی :
ضمن تشکر از امعان نظر حضرتعالی، چنان چه یک پرونده ، ۲بار و بدون رعایت دستورالعمل فوق، به واحد درمان ارسال شود، مدارک ناقص، بدون رسیدگی
بایگانی می شود.
با تشکر واحد بیمه ودرمان کانون سردفتران و دفتریاران

مطالب پیشنهادی :

نوشتن دیدگاه

شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

لطفا کد امنیتی را بارگذاری مجدد انجام دهید

تمام حقوق این سایت برای © 2019 کانون سردفتران و دفتریاران خراسان. محفوظ است.