سی و یکمین جلسه هیت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی

 صورتجلسه سی و یکمین  جلسه هیات مدیره دوشنبه هشتم آبان ۱۳۹۶

دستورات جلسه :
نحوه اجرای بخشنامه کمیسیون تقسیم اسناد
شرح مذاکرات و مصوبات:
۱-مقرر گردید از اول صبح فردا به مدت چهار روز اطلاع رسانی مبنی بر اجرای طرح جدید تقسیم اسناد از مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ به طرق مختلف انجام گردد به نحوی که شرایط اجرای بخشنامه در بیست آبان فراهم باشد.
۲-مقرر گردید هماهنگی لازم با مدیر کل محترم ثبت توسط ریاست کانون به عمل آید تا ایشان طی دستوری صریح ، دفاتر اسناد رسمی را تکلیف به عمل به مفاد بخشنامه بنمایند و دستور حمایت اداره کل بازرسی ثبت از این طرح را نیز صادر بنمایند.
۳-مقرر گردید ریاست کانون ،طی اطلاعیه ای ،ضمن دعوت همکاران به همراهی و همکاری ،مفاد مصوبه کمیسیون را تشریح و تکالیف دفاتر اسناد رسمی را در اجرای مصوبه تقسیم اسناد تبیین و ضمانت اجرای عدم همکاری با کمیسیون را گوشزد نمایند.
۴-مقرر گردید بخشنامه کمیسیون تقسیم اسناد ،دستور مدیر کل محترم و اطلاعیه کانون در خصوص طرح تقسیم ظرف ۴۸ ساعت آینده از طریق پست سفارشی به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ شود.
۵-مقرر گردید کمیته تقسیم اسناد کانون به عنوان مجری اجرای طرح ،زین پس جلسات مداوم خود را برگزار نموده و نسبت به اخذ و دسته بندی و تجزیه و تحلیل اطلاعات ،رصد نمودن نحوه اجرای طرح ،شناسایی اشکالات و ایرادات و ارائه راهکار جهت رفع نواقص احتمالی طرح اقدام نماید.همچنین مقرر گردید نقطه نظرات همکاران در خصوص تقسیم اسناد در کمیته مزبور ،جمع بندی و در پایان هر ماه به کمیسیون ارسال گردد.

 خسروی-دبیر کانون سردفتران و دفتریاران استان خراسان رضوی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.