iran flag

حق التحریر دفاتر اسناد رسمی در سامانه مالیاتی بجای مبالغ تراکنش ها اصلاح شد

حسب اعلام رئیس کانون سردفتران و دفتریاران تهران، حق التحریر دفاتر اسناد رسمی در سامانه مالیاتی بجای مبالغ تراکنش ها بارگذاری شده است، لذا عزیزان میتوانند نسبت به ثبت فرم تبصره م ۱۰۰ ق م م اقدام فرمایند.