iran flag

نخستین جلسه کمیته بانوان

اولین  جلسه کمیته بانوان سردفتر و دفتریار  در مورخه ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ با حضور مسئول کمیته سرکار خانم صفویان و عضو اصلی هیئت مدیره کانون خانم محمدی پناه در محل کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی و با حضور بانوان سردفتر و دفتریار خانم ها : مهاجر ، باروئی، خبیری ،نظری، حسینی مقدم، نیک زاد، ذوالفقاری، زبردست، الوند ، عین افشار  تشکیل گردید:

شرح مذاکرات:
در مقدمه  ضمن معرفی کمیته  ، هدف از تشکیل این کمیته برای بانوان عزیز  و ضرورت و نیاز آن با عنایت به جمعیت قابل توجه بانوان ( ۴۹ سردفتر  و ۱۳۵ دفتریار  در مشهد ) تشریح گردید  و  بر توسعه و ارتقاء آن در سطح کشوری به عنوان یک کمیته ممتاز و نو و بدیع و منحصر به فرد برای بانوان با حضور و مشارکت پر نقش هر یک از بانوان سردفتر و دفتریار تاکید شد.
در ادامه با توجه به تبادل اطلاعات فی مابین حاضرین گزینه هایی ارائه گردید  و واحدهایی جهت فعالیت معرفی و در دستور کار کمیته بانوان تحت حمایت هیئت مدیره  کانون قرار گرفت.
 همچنین به ضرورت وجود بسیاری از امور مهم همچون  امور درمانی ، جسمی و روحی ،ورزشی ،رفاهی ، فرهنگی، علمی و آموزشی و غیره  که مورد پیشنهاد حضار محترم بود نیز اشاره گردید  .

مصوبات :
۱- مقرر شد در اولین فرصت گروه مجازی سراسری کمیته بانوان در سطح استان تشکیل گردد.
۲- مقرر شد با توجه به حجم فعالیت ها هر ۱۵ روز جلسه ای با حضور مسئولین واحدها برگزار شود .
۳- مقرر گردید در اولین گام فرم شناسایی و توانمندی های بانوان تهیه و در اسرع وقت از کلیه جامعه هدف ثبت نام بعمل آید .
۴- مسئولین واحدها به شرح ذیل انتخاب شده و مقرر گردید در جلسه  آتی ایده ها و نقطه نظرات خود را به کانون اعلام و سپس شروع به فعالیت نمایند .

۱-۴- خانم ها  مهاجر ،الوند ، عین افشار به عنوان مسئولین واحد تشکیل فایل شناسائی بانوان
۲-۴- خانم ها نظری و باروئی به عنوان مسئول واحد رفاهی
۳-۴- خانم ها محمدی پناه وصفویان به عنوان مسئولین واحد علمی و آموزشی
۴-۴- خانم ها  ذوالفقاری، نیکزاد و زبردست به عنوان مسئولین واحد ورزشی
۵-۴- خانم ها نظری وباروئی به عنوان مسئولین واحد فرهنگی
۶-۴- خانم حسینی مقدم به عنوان مسئول واحد امور خانواده و روانشناسی
۷-۴- خانم ذوالفقاری به عنوان مسئول واحد مشاوره حقوقی و کمک به زنان آسیب پذیر
۸-۴- خانم خبیری وامامی نژاد دبیر کمیته

در انتهای  جلسه ضمن اخذ قول مساعدت و همیاری بانوان گرامی در خصوص همکاری همه جانبه ایشان ، از حضور ایشان در جلسه تشکر وقدردانی گردید .

کمیته بانوان  کانون سردفتران ودفتریاران خراسان رضوی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.