iran flag

کمیته رفاهی فرهنگی ورزشی کانون خراسان رضوی برگزار میکند

مسابقات ورزشی لیزر تگ بصورت تیمی ، در ۶ تیم ۴ نفره (۴ تیم آقایان و دو تیم بانوان)

از سردفتران و دفتریاران و کارکنان دفاتر اسناد رسمی که تمایل به ارایه تیم جهت شرکت در مسابقات لیزر تگ ، جام کاتب بالعدل دارند دعوت میگردد مطابق شرایط  اعلام شده ذیل نسبت به ثبت نام و ارایه اسامی تیم خود اقدام نمایند.

شرایط ثبت نام مسابقات لیزر تگ جام کاتب بالعدل:

١- تعداد تیم های شرکت کننده ۶ تیم ۴ نفره خواهد بود که الویت با تیم هایی است که زودتر نسبت به ثبت نام اقدام نموده باشند.
٢- دو تیم از ۶ تیم مذکور در بند ١ برای بانوان گرامی در نظر گرفته شده است که در صورت تمایل و تکمیل تیم میتوانند نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
٣- هر تیم میبایست یک نام مرتبط با امور دفاتر اسناد رسمی داشته باشد.
۴- مسابقات در مرحله اول بصورت امتیازی و در دو دسته ی ٣ تیمه برگزار خواهد شد که از هر دسته دو تیمی که حایز بیشترین امتیاز شده باشند به مرحله ی بعدی صعود مینمایند ، در مرحله بعدی تیم اول دسته اول با تیم دوم دسته دوم و تیم دوم دسته اول با تیم اول دسته دوم مسابقه خواهند داد و دو تیم فینالیست مشخص میشوند در فینال تیم ها دو بازی خواهند داشت که بدین ترتیب قهرمان مشخص میگردد. (در صورت تساوی امتیازها در مرحله امتیازی تعداد بیشتر اهداف زده در کل بازی های مرحله امتیازی و در صورت تساوی مجدد تعداد کمتر اهداف خورده و در صورت تساوی همه ی شرایط با قرعه کشی تیم های صعود کننده مشخص خواهند شد.)
۵- هزینه ورودی در مسابقات برای هر نفر ٧٠ هزار تومان خواهد بود که تیم ها هنگام ثبت نام موظف به پرداخت آن به مسئول ثبت نام هستند.
نکته ؛ هر دور بازی در مجموعه لیزر تگ برای هر نفر ٣۵ هزار تومان هزینه دارد و با توجه جدول مسابقات هر نفر حداقل دو بار در مسابقات شرکت خواهد داشت و عملا هزینه پرداخت شده بابت بازی صورت گرفته خواهد بود و چنانچه تیم ها به مراحل بعدی صعود نمایند با همان مبلغ پرداخت شده ی قبلی بازی های بیشتری انجام خواهند داد.
۶- تیم قهرمان برنده ی جایزه نقدی یک میلیون تومان خواهد بود.
٧- بازی ها کلا در دو روز (ساعات عصر) که روز اول مسابقات امتیازی و روز دوم مسابقات حذفی خواهد بود برگزار میگردد.

 

تلفن مسئول ثبت نام ، هماهنگی و اطلاعات بازی:٠٩١۵٣٠٣٩۶۵٠ (آقای توکلی)

کمیته رفاهی فرهنگی ورزشی کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.