iran flag

توصیه کاربردی

همکاران محترم همانطور که استحضار دارند با توجه به بخشنامه شماره ۱۰۱/۹۲/۱۵۴۳۱۵مورخ ۹۳/۱۱/۱۵سازمان محترم ثبت اسناد و املاک کشور بانک اطلاعات اشخاص ممنوع المعامله ساماندهی گردیده و در سامانه ثبت الکترونیک اسناد بصورت برخط توسط دفاتر اسناد رسمی قابل مشاهده و بهره برداری است بنابراین همکاران محترم در وقت تنظیم اسناد باید ممنوع المعامله نبودن اصحاب سند را از طریق مراجعه به سامانه مذکور احراز و در سند قید نمایند و با توجه به لغو بخشنامه شماره ۱۳۰ _ ۱۰ مورخ ۱۳۵۸/۰۱/۱۴ رئیس وقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دفاتر باید در خصوص موضوع از تنظیم سند بر اساس اقرار و قبول مسئولیت طرفین اجتناب نمایند لذا بمنظور ایجاد هماهنگی و متحدالشکل نمودن عبارت مذکور در اسناد توصیه میشود همکاران محترم متن داخل پرانتز ذیل را در اسناد مرقوم و از قید سایر عبارات که با ادبیات مختلف رایج میباشد و در اسناد قید میشود با توجه به اینکه در بازرسیها از دفاتر مورد ایراد و اشکال قرار گرفته اجتناب نمایند.
( همچنین با جستجو و بررسی بانک اطلاعات اشخاص ممنوع المعامله در سامانه ثبت الکترونیک اسناد سابقه ای از طرفین معامله مبنی بر ممنوع المعامله بودن مشاهده نگردید.

کانون سردفتران ودفتریاران خراسان رضوی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.