iran flag

دفاتر متقاضی اسناد زندان

به اطلاع همکارانی که قصد اخذ مجوز تنظیم اسناد زندانیان مشهد استناد تبصره ۲ ماده ۱۴ نظامنانه (آیین نامه) دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ را دارند می رساند حداکثر ظرف مدّت ۷۲ ساعت در خواست را به نمابر کانون به شماره ۳۸۴۵۹۰۰۵ ارسال فرمایند.
📋✒️⚖️📋✒️⚖️📋✒️⚖️📋✒️⚖️
⚜️روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران خراسان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.