تسلیت به همکار

هوالباقی

با کمال تاسف و تاثر باخبر شدیم آقای سید محسن پنجتنی سردفتر ۴۹ مشهد در غم از دست دادن عموی خود و آقای سید جعفر پنجتنی سردفتر ۱۵۸ مشهد در غم از دست دادن پدربزرگ خود مرحوم مغفور حاج سید مجتبی پنجتنی  به سوگ نشسته اند این مصیبت را به ایشان و خانواده محترمشان تسلیت و تعزیت عرض نموده ، علو درجات و رحمت واسعه الهی را برای آن مرحوم آرزو و برای بازماندگان صبری جزیل از خدای منان مسئلت مینمائیم

باطلاع همکاران می رساند مراسم تشییع و تدفین دوشنبه صبح ۲۵/۱ در روستای کاهو و تعزیه دو شنبه عصر ساعت ۱۵٫۳۰ الی ۱۸٫۳۰  و سه شنبه صبح ساعت ۹٫۳۰ الی ۱۱٫۳۰ و عصر از ساعت ۱۵٫۳۰ الی ۱۸٫۳۰ در محل مسجد امام رضا(ع) واقع در روستای کاهو و چهارشنبه صبح ساعت ۹٫۳۰ الی ۱۱٫۳۰ و عصر از ساعت ۱۵٫۳۰ الی ۱۸٫۳۰ در محل مسجد توحید واقع در مشهد حرعاملی ۴۵ (۲۰متری حجت) برگزار می گردد.

کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی

مطالب پیشنهادی :

بدون نظر on “تسلیت به همکار”

 • هدایت برهانی-دفتریار351مشهد نوشته در ۲۴ فروردین, ۱۳۹۳, ۰:۰۰

  استاد گرانقدر جناب اقای دکتر پنجتنی مصیبت وارده را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض می نمایم .

 • سید حمید هاشمی سردفتر 35مشهد نوشته در ۲۴ فروردین, ۱۳۹۳, ۰:۰۰

  همکار محترم جناب آ قای دکترپنجتنی وخاندان محترم پنجتنی مصیبت وارده رابشما تسلیت عرض مینمایم وعلودرجات راازخداوند متعال برای آنمرحوم آرزومندم

 • محمدرضارجب زاده دفتریار216 مشهد نوشته در ۲۴ فروردین, ۱۳۹۳, ۰:۰۰

  کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. جناب اقای سیدمحسن پنجتنی وخانواده محترم ازخداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت واسعه و برای جنابعالی و خانواده گرامی صبوری و شکیبایی مسئلت می نمایم.
  خداوند قرین رحمتش فرماید محمد رضا رجب زاده

 • سردفتر 119 مشهد نوشته در ۲۴ فروردین, ۱۳۹۳, ۰:۰۰

  بدین وسیله مصیبت وارده را به آقایان دکتر سید محسن و سید جعفر پنجتنی و خانواده محترم تسلیت عرض مینمایم و بقای عمر بازماندگان آن مرحوم را از خداوند متعال مسئلت دارم .

 • حجت ابریشمی سردفتراسنادرسمی ۲۱۸ مشهد نوشته در ۲۵ فروردین, ۱۳۹۳, ۰:۰۰

  جناب آقای دکترپنجتنی.مصیبت وارده رابه جنابعالی وخانواده محترم تسلیت عرض نموده علودرجات آن مرحوم وبقای عمربازماندگان راازخداوندمتعال خواستارم

 • حسینی مقدم سردفتر 337 مشهد نوشته در ۲۵ فروردین, ۱۳۹۳, ۰:۰۰

  خانواده های محترم پنجتنی مارا در غم از دست دادن عزیز خود شریک بدانید برای شما بزرگواران صبری جزیل و برای آن مرحوم علو درجات و مغفرت الهی را آرزومندیم.سردفتر و کارکنان دفتر اسناد رسمی ۳۳۷ مشهد

 • فرهاد حسین زاده سردفتر 30 مشهد نوشته در ۲۵ فروردین, ۱۳۹۳, ۰:۰۰

  همکاران محترم جناب آقایان سید محسن و سید جعفر پنجتنی مصیبت وارده را خدمت شما بزرگواران تسلیت عرض نموده و صبروشکیبایی برای شما و علو درجات آن مرحوم را، از درگاه خداوند متعال آرزو مندم.

 • علیرضا دیداریان سردفتر 5 نیشابور نوشته در ۲۵ فروردین, ۱۳۹۳, ۰:۰۰

  همکار محترم جناب آقای دکتر پنجتنی ضمن عرض تسلیت بشما وخانواده داغدیده علو درجات رااز خداوند منان برای آنمرحوم وصبر وبردباری برای خانواده ارجمندتان خواستارم.

 • حسین قلی زاده سردفتر48مشهد نوشته در ۲۵ فروردین, ۱۳۹۳, ۰:۰۰

  همکاران محترم جناب آقایان پنجتنی وخانواده های محترم پنجتنی مصیبت وارده رابه شماتسلیت عرض می نمایم وازخداوندمنان صبروشکیبایی برای شماوغفران الهی رابرای آن مرحوم مسئلت دارم.

 • علیرضا طالبی سردفتر 311 مشهد نوشته در ۲۵ فروردین, ۱۳۹۳, ۰:۰۰

  همکار محترم جناب آقای دکتر پنجتنی و خانواده محترم پنجتنی اندوه وارده را به شما عزیزان تسلیت عرض می نمایم.

 • دفتر 280مشهد نوشته در ۲۵ فروردین, ۱۳۹۳, ۰:۰۰

  دین وسیله مصیبت وارده را به آقایان دکتر سید محسن و سید جعفر پنجتنی و خانواده محترم تسلیت عرض مینمایم و بقای عمر بازماندگان آن مرحوم را از خداوند متعال مسئلت دارم .سردفتر۲۸۰ مشهد سبحانی

 • اکبر قراول باشی-سردفتر اسناد 2مشهد نوشته در ۲۵ فروردین, ۱۳۹۳, ۰:۰۰

  از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت ومغفرت واسعه وبرای شما وخانواده محترمتان صبوری و شکیبایی مسئلت می نماییم.خداوند قرین رحمت بی پایانش فرماید.سردفتر و کارکنان دفتر اسناد رسمی ۲مشهد

 • الهه صمدی بی نیاز سردفتر 355 مشهد نوشته در ۲۵ فروردین, ۱۳۹۳, ۰:۰۰

  استاد بزرگوار جناب اقای محسن پنجتنی و همکار گرامی جناب اقای جعفر پنجتنی مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده و مغفرت و علو درجات را برای ان عزیز از پروردگار منان خواستاریم

 • اسمعیل صادق زاده(صادقی)282مشهد نوشته در ۲۵ فروردین, ۱۳۹۳, ۰:۰۰

  حضورخانواده ارجمند پنجتنی وسایر بازماندگان گرامی مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم مغفور علودرجات ربانی را آرزومندم.

 • مهدی رشد سردفتر 181 مشهد نوشته در ۲۵ فروردین, ۱۳۹۳, ۰:۰۰

  همکاران محترم جناب آقای دکتر سید محسن پنجتنی و سید جعفر پنجتنی با کمال تاسف و تالم مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده واز خداوند منان برای آن مرحوم اجر جزیل و برای بازماندگان صبر جمیل مسئلت می نمایم

 • باقری سردفتر277 مشهد نوشته در ۲۵ فروردین, ۱۳۹۳, ۰:۰۰

  همکاران محترم مصیبت وارده به شما و خانواده محترمتان را تسلیت عرض می نمایم و از درگاه ایزد تعالی برای آن مرحوم غفران و رحمت واسعه الهی و برای شما و سایر بازماندگان طول عمر و صبری جمیل مسئلت دارم.

 • جعفر دلشاد , و مهدی رجبیان سردفترو دفتریاردفتر 155 مشهد نوشته در ۲۵ فروردین, ۱۳۹۳, ۰:۰۰

  استاد ارجمند جناب آقای دکتر پنجتنی مصیبت وارده را خدمت حضرتعالی و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده و از درگاه باریتعالی برای آن مرحوم علو درجات و برای حضرتعالی و سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواستارم

 • سعیدپیردوست نوشته در ۲۵ فروردین, ۱۳۹۳, ۰:۰۰

  دوستان عزیزم جناب اقایان سیدمحسن وسیدجعفرپنجتنی مصیبت وارده رابه شماوخانواده محترمتان تسلیت عرض می نمایم برای شادی روحش صلوات.

 • سردفتر121مشهد نوشته در ۲۵ فروردین, ۱۳۹۳, ۰:۰۰

  خاندان محترم پنجتنی وجناب اقای دکترپنجتنی درگذشت عموی بزرگوارتان راتسلیت عرض می نمایم.

 • مهدی ملکی سردفتر و دفتریار سید محمد کاظم ربانی-دفتر اسناد رسمی 146 مشهد نوشته در ۲۵ فروردین, ۱۳۹۳, ۰:۰۰

  خانواده های محترم پنجتنی مارا در غم از دست دادن عزیز خود شریک بدانید برای شما بزرگواران صبری جزیل و برای آن مرحوم علو درجات و مغفرت الهی را آرزومندیم.

 • زینالی نوشته در ۲۵ فروردین, ۱۳۹۳, ۰:۰۰

  خداوند رحمتشان کند و بنده نیز تسلیت عرض میکنم

 • زینالی نوشته در ۲۵ فروردین, ۱۳۹۳, ۰:۰۰

  خداوند رحمتشان کند و بنده نیز تسلیت عرض میکنم

 • علي سبحاني-سردفتر 111 مشهد و همكاران نوشته در ۲۵ فروردین, ۱۳۹۳, ۰:۰۰

  همکار گرامی جناب آقای دکتر پنجتنی مصیبت وارده را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم طلب مغفرت و آرامش داریم.

 • شايگان - سردفتر 202 مشهد نوشته در ۲۵ فروردین, ۱۳۹۳, ۰:۰۰

  جناب پنجتنی عزیز با عرض تسلیت. ما را در غم خود شریک بدانید. سردفتر و دفتریار و کارکنان دفتر ۲۰۲ مشهد

 • سيد علي محمدي نوشته در ۲۵ فروردین, ۱۳۹۳, ۰:۰۰

  همکاران ارجمند جناب آقایان سید محسن و سید جعفر پنجتنی :
  مصیبت وارده را به آن عالیجنابان و سایر باز ماندگان تسلیت عرض مینمایم ما را نیز در غم خود شریک بدانید

 • ناصری- سردفتر342مشهد نوشته در ۲۵ فروردین, ۱۳۹۳, ۰:۰۰

  ۱۳۹۳/۰۱/۲۵
  جناب آقای دکترسیدمحسن پنجتنی وآقای سیدجعفر پنجتنی مصیبت وارده رابه جنابعالی وخانواده محترم تسلیت عرض نموده مارادرغم خود شریک بدانید.

 • احمد توانا سردفتر244مشهد نوشته در ۲۵ فروردین, ۱۳۹۳, ۰:۰۰

  کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجلال و الاکرام.همکاران گرامی،از درگاه خداوند سبحان برای آن مرحوم، غفران و رحمت الهی و برای شما و دیگر سوگواران صبر و شکیبایی مسئلت می نمایم .

 • دفتر 149 مشهد نوشته در ۲۵ فروردین, ۱۳۹۳, ۰:۰۰

  همکاران محترم مصیبت وارده را خدمت شما عزیزان تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند باریتعالی علو درجات آن مرحوم را خواستارم .

 • سردفتر3شهرابادو3سیاربردسکن-مجتبی حسین پور نوشته در ۲۵ فروردین, ۱۳۹۳, ۰:۰۰

  خانواده های محترم پنجتنی:بی گمان ازدست دادن عزیزان غم برچهره تان پاشیده است. رسم روزگار است که بارها و بارها همه را به چنین آزمونهای سختی می آزماید، این فقدان بزرگ را صمیمانه تسلیت گفته و سربلندی و شکیباییتان را در این کارزار از ایزد منان خواستارم. باشد که روح بلند این عزیز از دست رفته در بارگاه امن الهی و در جوار رحمتش جاودان بیاساید.

 • همكاران شما در دفتر 117 مشهد نوشته در ۲۵ فروردین, ۱۳۹۳, ۰:۰۰

  همکاران محترم جناب آقایان سید محسن و سید جعفر پنجتنی مصیبت وارده را خدمت شما بزرگواران تسلیت عرض نموده و صبروشکیبایی برای شما و علو درجات آن مرحوم را، از درگاه خداوند متعال آرزو مندم.

 • همكار نوشته در ۲۵ فروردین, ۱۳۹۳, ۰:۰۰

  با سلام خدمت همکاران محترم در سطح مشهد به کارمند خانم ثبات با تجربه خوش خط و متعهد نیازمندیم شماره تماس ۰۹۳۶۹۳۹۴۲۶۷

 • حسن پارسا - سردفتر 75 مشهد نوشته در ۲۵ فروردین, ۱۳۹۳, ۰:۰۰

  استاد ارجمند جناب آقای دکتر پنجتنی مصیبت وارده را خدمت حضرتعالی و سایر وابستگان تسلیت عرض نموده و صبری جمیل و اجری جزیل جهت بازماندگان آرزومندم .

 • اشكان فرخنده فال سردفتر٧٩مشهد نوشته در ۲۵ فروردین, ۱۳۹۳, ۰:۰۰

  مصیبت وارده رابه شما وخانواده محترم تسلیت عرض می نمایم

 • محمد رضا ظریف کمال _عضو هیت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران خراسان رضوی نوشته در ۲۵ فروردین, ۱۳۹۳, ۰:۰۰

  همکار محترم جناب آقای دکتر پنجتنی و خاندان محترم پنجتنی مصیبت وارده را به شما و خانواده آن مرحوم تسلیت عرض نموده
  علو درجات رااز خداوند متعال برای آن مرحوم آرزومندم

 • حمیدرضا اسکندریان نوشته در ۲۵ فروردین, ۱۳۹۳, ۰:۰۰

  دوست عزیز جناب دکتر پنجتنی مصیبت وارده را به جنابعالی و خاندان پنجتنی تسلیت عرض کرده ما را در غم خود شریک بدانید

 • سیدحسن ارتضاء سردفتر 36 مشهد نوشته در ۲۵ فروردین, ۱۳۹۳, ۰:۰۰

  همکارودوست گرامی جناب آقای دکتر پنجتنی وخاندان معزز مصیبت وارده را تسلیت عرض مینمایم

 • امیر طالبی دفتریار 305 مشهد نوشته در ۲۵ فروردین, ۱۳۹۳, ۰:۰۰

  همکاران محترم مصیبت وارده را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض می نمایم و از درگاه ایزد تعالی برای آن مرحوم غفران و رحمت واسعه الهی و برای شما و سایر بازماندگان طول عمر و صبر مسئلت دارم.

 • ساکت دفتر170 مشهد نوشته در ۲۶ فروردین, ۱۳۹۳, ۰:۰۰

  همکارفرهیخته جناب آقای دکتر پنجتنی و جناب آقای سیدجعفر پنجتنی،مصیبت وارده رو خدمت شما تسلیت عرض میکنم.

 • رافتی نوشته در ۲۶ فروردین, ۱۳۹۳, ۰:۰۰

  استادگرانقدرجناب اقای سید محسن پنجتنی وهمکارگرامی جناب سید جعفر پنجتنی ما را نیز در خود شریک بدانید . خداوند رحمت وغفران را نصیب همه در گذشتگان وعمری با عزت وسلامتی را به شما وهمه بازماندگان عنایت فرماید. سردفتر وکارکنان دفتر ۳۳۹ مشهد .

 • رافتی نوشته در ۲۶ فروردین, ۱۳۹۳, ۰:۰۰

  استادگرانقدرجناب اقای سید محسن پنجتنی وهمکارگرامی جناب سید جعفر پنجتنی ما را نیز درعم خود شریک بدانید . خداوند رحمت وغفران را نصیب همه در گذشتگان وعمری با عزت وسلامتی را به شما وهمه بازماندگان عنایت فرماید. سردفتر وکارکنان دفتر ۳۳۹ مشهد .

 • دوست شهرستانی نوشته در ۲۶ فروردین, ۱۳۹۳, ۰:۰۰

  با سلام وتسلیت به همکار محترم جناب آقای پنجتنی ویک گلایه از سایت کانون چطور تسلیت به همکاران شهرستانی را فراموش می کنید ولی درمشهد سریع تسلیت می گویید با اینکه چند با خبر رسانی انجام دادیم

 • فرهاد حسین زاده : مدیر سایت نوشته در ۲۶ فروردین, ۱۳۹۳, ۰:۰۰

  سلام و عرض ادب خدمت تمامی مخاطبین گرامی و همکاران عزیز که به عشق و نظرات شما خوبان فعالیت سایت بهبود یافته و تقریبا خبرهای مورد نیاز حوزۀ دفاتر اسناد رسمی به روز گردیده حضور دوست خوب شهرستانی که محبت نموده ولی خود را معرفی نفرموده اند نیز میرساند در صورت اطلاع رسانی، قطعآ مراتب به اطلاع همکاران خواهد رسید منتظر خبر رسانی همۀ شمادوستان هستم تلفنهای تماس ۰۹۱۵۵۱۲۹۱۴۱ دفترخانه ۰۵۱۱۶۶۳۵۷۹۸ و ۹۹ و ایمیل hoseinzadeh_fa@yahoo.com

 • سر دفتر 327مشهد نوشته در ۲۶ فروردین, ۱۳۹۳, ۰:۰۰

  همکاران محترم مصیبت وارده به شما و خانواده محترمتان را تسلیت عرض می نمایم و از درگاه ایزد تعالی برای آن مرحوم غفران و رحمت واسعه الهی و برای شما و سایر بازماندگان طول عمر و صبری جمیل مسئلت دارم

 • 36 بردسکن نوشته در ۲۶ فروردین, ۱۳۹۳, ۰:۰۰

  حضورخانواده محترم پنجتنی وسایر بازماندگان گرامی مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم مغفور علودرجات وبرای بازماندگان صبر را آرزومندم.

 • سید علی مرجانی 12 مشهد نوشته در ۲۶ فروردین, ۱۳۹۳, ۰:۰۰

  دوست و همکار گرامی جناب آقای پنجتنی مصیبت وارده را به حضرتعالی و خانواده محترمتان تسلیت عرض مینایم .

 • لیلا سلحشور نوشته در ۲۶ فروردین, ۱۳۹۳, ۰:۰۰

  استاد گرامی جناب آقای دکتر پنجتنی وهمکار محترم جناب آقای پنجتنی مصیبت وارده را تسلیت عرض می نمایم وعلو درجات را برای آن مرحوم خواستارم .

 • وطن زاده - دفتر 14 تربت جام نوشته در ۲۶ فروردین, ۱۳۹۳, ۰:۰۰

  مصیبت وارده را خدمت شما تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای بازماندگان تقاضای صبر و برای آن مرحوم علو درجات را خواستارم.

 • امیر لعل نوری دفتریار 61 مشهد نوشته در ۲۶ فروردین, ۱۳۹۳, ۰:۰۰

  با سلام
  همکاران محترم آقای دکتر پنج تنی و جناب جعفر پن تنی به سهم خودم مصیبت وارده را به شما و دیگر بازماندگانش تسلیت عرض میکنم و برای ایشان آرزوی عمری طولانی و سلامتی را دارم. ان شاء اله آن مرحوم با جدش علی (ع)محشور باشد. مرا در غمتان شریک بدانید.

 • تقی زاده 94 مشهد نوشته در ۲۶ فروردین, ۱۳۹۳, ۰:۰۰

  همکار محترم جناب آ قای دکترپنجتنی وخاندان محترم پنجتنی مصیبت وارده راتسلیت عرض مینمایم غفران الهی رابرای آنمرحوم مسالت می کنم

 • دفتر 7مشهد -بديعي نوشته در ۲۶ فروردین, ۱۳۹۳, ۰:۰۰

  همکاراران محترم -خانواده محترم پنج تنی
  مصیبت وارده را خدمت شما سروران ارجمند تسلیت عرض مینمایم

 • مهدي عطري سردفتر 150 مشهد نوشته در ۲۷ فروردین, ۱۳۹۳, ۰:۰۰

  همکاران گرامی آقایان پنجتنی مصیبت وارده به شما تسلیت عرض نموده وبرای آن مرحوم علو درجات رااز خداوند متعال خواستارم

 • مصطفی مشهدی - دفتریار دفتر شماره یک مشهد نوشته در ۲۷ فروردین, ۱۳۹۳, ۰:۰۰

  استاد گرامی جناب آقای دکتر پنجتنی :
  ضمن عرض تسلیت ،برای شماو خانواده محترم آن مرحوم و سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواستارم- ما را نیز در غم خود شریک بدانید

 • دفتریار 348 مشهد رضا عاشوری نوشته در ۲۸ فروردین, ۱۳۹۳, ۰:۰۰

  استاد گرانقدر وهمکار ارجمند جناب آقای محسن پنجتنی مصیبت وارده را به شما وخانواده آن مرحوم تسلیت عرض می نمایم.و برای انمرحوم علودرجات را خواستارم

 • نرگس اسماعیلی سردفتر354 مشهد نوشته در ۲۸ فروردین, ۱۳۹۳, ۰:۰۰

  بنده نیز مصیبت وارده را به خاندان پنجتنی تسلیت عرض می کنم و از خداوند منان برای آن مرحوم طلب امرزش می کنم

 • محمد برادران ناصری سر دفتر 222 مشهد نوشته در ۲۹ فروردین, ۱۳۹۳, ۰:۰۰

  استاد ارجمند مصیبت وارده را به شما و خانواده گرامی تسلیت عرض می نمایم.

 • سر دفتر و کارکنان دفتر314 نوشته در ۲۹ فروردین, ۱۳۹۳, ۰:۰۰

  با عرض تسلیت به خانواده مرحوم پنجتنی.
  خداوند بر ایشان رحمت فرستد و به شما صبر عطا فرماید

 • علوی سردفتر 140 مشهد نوشته در ۳۰ فروردین, ۱۳۹۳, ۰:۰۰

  همکاران محترم مصیبت وارده به شما و خانواده محترمتان را تسلیت عرض می نمایم

 • سيد مهدي بديعي سردفتر ٦٩ مشهد نوشته در ۳۱ فروردین, ۱۳۹۳, ۰:۰۰

  با سلام
  دوست و استاد گرامی جناب آقای دکتر حاج سید محسن پنجتنی دامه توفیقاته و خاندان معزز و محترم پنج تنی مصیبت وارده را از صمیم قلب تسلیت عرض نموده و علو درجات روحانی آن فقید سعید را از درگاه دادار بزرگ خواستارم .

 • ابراهیم اولیازاده - دفتریار 65 مشهد نوشته در ۳۱ فروردین, ۱۳۹۳, ۰:۰۰

  باسلام
  استاد ارجمند مصیبت وارده را به شما و سایر بازماندگان تسلیت عرض مینمایم

 • حسین رضائی تودشکی سردفتر229 مشهد نوشته در ۳۱ فروردین, ۱۳۹۳, ۰:۰۰

  جناب آقای دکتر محسن پنجتنی : ضمن عرض تسلیت به شماوخانواده محترم همواره ازایزد متعال بقاءعمر وسلامتی بازماندگان رامسالت میدارم.

 • سيد علي اصغر برهان نوشته در ۱ اردیبهشت, ۱۳۹۳, ۰:۰۰

  با سلام خدمت دوستان و همکاران عزیزم آقایان پنجتنی با عرض تسلیت برای آن مرحوم همنشینی با اجداد پاکش را آرزو دارم

 • فاطمه کریمی کمالیان سردفتر 298 مشهد نوشته در ۲ اردیبهشت, ۱۳۹۳, ۰:۰۰

  خانواده های محترم پنجتنی مارا در غم از دست دادن عزیز خود شریک بدانید برای شما بزرگواران صبری جزیل و برای آن مرحوم علو درجات و مغفرت الهی را آرزومندیم.سردفتر و کارکنان دفتر اسناد رسمی ۲۹۸ مشهد

 • ناصر دانائی فر دفتریار اسناد رسمی 222 مشهد نوشته در ۲ اردیبهشت, ۱۳۹۳, ۰:۰۰

  استاد گرانقدر جناب اقای دکتر پنجتنی مصیبت وارده را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض می نمایم .

 • دفتریار 166 ممتاز نوشته در ۳ اردیبهشت, ۱۳۹۳, ۰:۰۰

  استادان گرام جناب اقایان پنجتنی و خانواده محترم مصیبت وارده را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده و علو درجات را برای ان مرحوم از خداوند مسئلت داریم

 • سید روح الله جعفری - سردفتر 292 مشهد نوشته در ۴ اردیبهشت, ۱۳۹۳, ۰:۰۰

  استاد گرانقدر جناب آقای پنجتنی مصیبت وارده را به شما و خانواده محترمتان تسلیت گفته برای آن عزیز از دست رفته رحمت و غفران الهی و برای شما صبر بر فراق از خداوند منان خواهانم

 • ابراهیم پوربافرانی سردفتر اسناد رسمی 176 مشهد نوشته در ۱۱ اردیبهشت, ۱۳۹۳, ۰:۰۰

  استاد محترم جناب آقای پنجتنی
  مصیبت وارده را به جنابعالی تسلیت عرض نموده علو درجات را از درگاه باریتعالی برای آن مرحوم مسالت مینمایم

 • رضا صادقی نوشته در ۱۳ خرداد, ۱۳۹۳, ۰:۰۰

  استاد ارجمند جناب آقای دکتر پنجتنی مصیبت وارده را خدمت حضرتعالی و سایر وابستگان تسلیت عرض نموده و صبری جمیل و اجری جزیل جهت بازماندگان آرزومندم .

  رضا صادقی دانشجوی شما

نوشتن دیدگاه

شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

لطفا کد امنیتی را بارگذاری مجدد انجام دهید

تمام حقوق این سایت برای © 2018 کانون سردفتران و دفتریاران خراسان. محفوظ است.