iran flag

دوره آموزشی آشنایی با نحوه پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا

با عنایت به مرقومه مدیرکل محترم دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان متبوع مبنی بر ضرورت آموزش همگانی
دوره آموزشی
آشنایی با نحوه پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء ، مقرر است دوره آموزشی
مربوط به سران دفاتر اسناد رسمی استان بصورت غیر حضوری و آنلاین و از طریق سامانه آموزش الکترونیکی اداره کل
ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی به آدرس )
(http://lms.khrsabt.ir با رعایت شرایط ذیل برگزار گردد.
با توجه به محدودیت جهت برگزاری همزمان دوره آموزشی ، سران محترم دفاتر براساس تقسیم بندی زیر در دوره
شرکت خواهند نمود

دریافت فایل

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.