iran flag

روز اسناد ملی و میراث مکتوب

اسناد آینه تاریخ و فرهنگ یک جامعه و افراد آن جامعه است و میراث مکتوب ما را با آرمان ها و دغدغه ها و عقاید نیاکانمان آشنا می سازد.
اسناد ملی هر کشور به منزله گنجینه ای گرانبها است که مانند پلی ارتباطی بین گذشته و آینده انسان می باشد که می بایست از آن محافظت نمود.
خانواده دفاتر اسناد رسمی یکی از آن پاسداران اسناد ملی و میراث مکتوب افراد و جامعه می باشند که به عنوان کاتبین بالعدل نامبرده شده اند.
نوزدهم اردیبهشت روز اسناد ملی و میراث مکتوب را گرامی میداریم.

⚜️روابط عمومی کانون سردفتران و دفتر یاران خراسان رضوی⚜️

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.