بخشنامه اداره کل ثبت در خصوص ارسال مدارک جهت صدور سند مالکیت به نواحی ثبت و فرم جدید تقاضای پستی صدور سند

بخشنامه اداره کل ثبت در خصوص ارسال مدارک جهت صدور سند مالکیت به نواحی ثبت و فرم جدید تقاضای
پستی صدور سند برای دانلود میتوانید روی فایل ها کلیک کنید

دانلود فایل ۱

دانلود فایل ۲

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.