iran flag

ششم دی ماه روز کاتبین بالعدل بر یکایک همکاران ارجمند خجسته باد.

نگاهبانی و حراست و پرده داری «قلم» و «کتابت»، که معجزه ی آخرین فرستاده الهی است، ماموریت و صلاحیت ماست.
⚖️✒️🇮🇷⚖️✒️🇮🇷⚖️✒️🇮🇷⚖️✒️🇮🇷
ما سردفتران ودفتریاران، عدالت ورزی و حق بانی را از معجزه ی قلم آموختیم و «کتابت بالعدل» را رسم زندگانی، طریق زیستن و پیشه و حرفه ی غرور انگیز خود برگزیده ایم تا پای پیمان ها را به مِهر دوستی بند کنیم و به نقش و مُهر راستی وفا دار کنیم .

ششم دی ماه روز کاتبین بالعدل بر یکایک همکاران ارجمند خجسته باد.
⚖️🇮🇷⚖️🇮🇷⚖️🇮🇷⚖️🇮🇷⚖️🇮🇷⚖️🇮🇷⚖️

⚜️روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران خراسان⚜️

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.